Scholen in gemeente Waadhoeke kunnen blijven bestaan

21 mrt 2018 - 15:25

Alle basisscholen in de gemeente Waadhoeke kunnen, zoals het er nu naar uitziet, voorlopig blijven bestaan. Burgemeester en wethouders hebben de gemeentelijke opheffingsnorm vastgesteld op 44 leerlingen. Die norm betekent dat er geen extra scholen dicht hoeven.

De nieuwe opheffingsnorm moest worden vastgesteld vanwege de herindeling. De voormalige gemeenten hadden verschillende normen. In Littenseradiel lag die op 28 leerlingen, in Menaldumadeel op 56. Het Bildt en Franekeradeel hielden opheffingsnormen aan van 36 en 53 leerlingen. De nieuwe norm is vastgesteld na goed overleg met alle schoolbesturen.

Trefwoorden: 
scholen Waadhoeke
(advertinsje)