Provincie steunt Waadhoeke om Bildts taalbeleid te maken

13 mrt 2018 - 22:22

De provincie geeft de gemeente Waadhoeke inhoudelijke en financiële steun om een taalbeleid op te stellen, voor het Fries en het Bildts. Dat is het antwoord van de provincie op een motie van de FNP voor de erkenning van het Bildts als streektaal. Ook wil de provincie het Bildts een goede plek geven in het onderwijsbeleid. In de afgelopen jaren is met steun van de provincie al gevarieerd aanbod aan Bildts (les)materiaal ontwikkeld voor in de voorschoolse periode en het primair onderwijs.

Bijzonder positie

Om de positie van het Bildts te versterken is in december 2017 een bestuurlijke overeenkomst Fries taalbeleid getekend tussen het Rijk, provincie en de nieuwe gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. In de overeenkomst wordt benoemd dat het Bildts een bijzondere positie inneemt in het talenlandschap en is overeengekomen dat Waadhoeke inzet op meertaligheid, waaronder het Bildts.

Petitie voor erkenning

Eerder is geprobeerd om het Bildts erkend te krijgen in het Europees Handvest voor Regionale Talen. Dat verzoek heeft de minister afgewezen omdat het Bildts niet als aparte taal wordt gezien, maar als mengvariëteit van de cultuurtalen Nederlands en Fries. Naar aanleiding van die afwijzing is in februari vorig jaar een petitie aangeboden aan leden van de Eerste en Tweede Kamer, met meer dan 1.300 handtekeningen. De petitie ging over de nood van de positie van het Bildts in de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke. De Tweede en Eerste Kamer hebben niets gedaan met die petitie en geen erkenning van het Bildts geregeld.

(advertinsje)