"Wat (nog) niet op de werklijst staat van de kaatsbond"

13 mrt 2018 - 20:03

"Het kaatsseizoen komt eraan. Het eerste seintje dat je erover krijgt is de aankondiging van de Algemene Ledenbijeenkomst, in kaatskringen beter bekend als de AV. Die AV is donderdag. Als journalist krijg je dan een digitaal pak papier toegezonden van Boukje van het bondsbureau en dan kun je er maar voor gaan zitten.

Door Geert van Tuinen

Het kaatsseizoen begint dit jaar op 27 april in Holwerd met een partij voor eersteklassers. De laatste kaatsbal wordt geslagen op zondag 16 september door de dertigplussers in Winsum. En dan zijn er in 2018 440 partijen afgewerkt in 16 categorieën.

Ik blader door de stukken. De begroting 2017 sluit af met een positief resultaat van, schrik niet, 394 euro. En dat op een begroting van een kleine acht ton. Die begroting is voor 2018 ook rond, al moet er wel een greep van 95.000 euro in de reserves worden gedaan. Ik lees, zoals voorgaande jaren, dat de subsidiebijdragen van NOC*NSF weer wat lager zijn uitgevallen, maar gelukkig heeft hoofdbestuurslid Jan van Erve de wind er goed onder en heeft hij, met Rianne Tanghe en medewerkers, gezorgd voor meer sponsorgelden. Dat compenseert mooi. Met FB Oranjewoud heeft de KNKB een grote sponsor voor meerdere jaren vastgelegd. 127.000 euro steekt FB Oranjewoud per jaar in het kaatsen en als de KNKB goed zijn best doet, kan er nog eens ruim 17.000 euro bij komen. Koester zo'n geldschieter!

Zorgen zijn er ook bij de KNKB. Het aantal seniorenleden loopt snel terug. In vergelijking met 2015 alweer 1.385 leden minder. In totaal zijn er nu 8.714 seniorenleden. Zorgelijk. Gelukkig compenseren de jongeren het een beetje. Daar valt een plusje te noteren van 46, op een totaal van 2.807. De bond telt nu 11.500 leden en de vraag is maar of het totaal op termijn boven de 10.000 kan blijven. Zo niet, dan wordt de KNKB echt een marginaal sportbond.

Het zijn een paar grepen uit de jaarstukken van de KNKB. Als ik het goed inschat, kan de bijeenkomst binnen drie kwartier worden afgehandeld. Het meeste zal met een klap van de hamer worden afgedaan. Natuurlijk, de AV-tijgers zullen zich wel weer even laten gelden, maar voorzitter Wigle Sinnema kan op zijn volledig eigen, mag ik zeggen relaxte wijze, de bijeenkomst snel naar zijn einde brengen. Dat was vorig jaar ook zo. Maar toen bedacht Wigle zich dat zijn 'moments of fame' wel heel kort van duur zijn geweest. En toen bedacht hij dat alle hoofdbestuursleden maar wat moesten vertellen over hun portefeuille. Tsja.. zo kun je een bijeenkomst ook oprekken.

Dit scenario dreigt dit jaar weer, maar nu heb ik een tip voor Wigle. Want er is wel wat aan de hand in kaatsland. De publieke belangstelling voor het kaatsen neemt ook af en nu is er een aantal liefhebbers, kaatskenners, die eens een paar avonden bij elkaar hebben gezeten en wat plannen hebben gemaakt. Het zijn niet de minsten die zich druk maken om veranderingen in de kaatssport. Bijvoorbeeld oud-kaatsers Gerrit en Johan Okkinga, Johannes Brandsma en de liefhebbers Durk Bonnema, Dirk Wiersma en Syds Schat. Er zal vast en zeker wel een drankje zijn geschonken bij de bijeenkomsten van deze mannen (dat hoort tenslotte bij het kaatsen), maar zij komen met heel concrete voorstellen om het kaatsen aantrekkelijker te maken. En die plannen zijn ook al aan de KNKB gepresenteerd.

Donderdag 8 maart zaten de mannen rond de tafel met bondsdirecteur Marco Hoekstra en de hoofdbestuursleden Tjeerd Dijkstra (scheidend HB-lid) en Dirk Kuperus (zijn opvolger). En het is een goed gesprek geweest, zo liet de frontman van de liefhebbers, Johan Okkinga, weten. Maar of de bestaande plannen al dit jaar hun beslag krijgen, is nog maar de vraag.

De ranking staat bovenaan de wensenlijst van de liefhebbers. Of liever gezegd: het stoppen van die ranking. Ik vertaal maar even hoe er door veel mensen (en zeker door deze liefhebbers) wordt gekeken naar dit wiskundig uitgedokterde systeem van promotie en degradatie. De ranking is als een Volendammer pofbroek om het lijf van een te mager kind. Veel te groot. Veel te ingewikkeld. Geen mens die het begrijpt. Weg met de ranking dus, zo zeggen de liefhebbers.

Het alternatief? Dat komt uit de oude doos. "Oude wijn in nieuwe zakken", maar in dit geval niets mis mee. In de jaren 90 was er het promotie/degradatie-systeem onder de naam "Yn it fjoer fan it Spul". Daar verlangen onze liefhebbers naar terug. Acht partijen kaatsen op hoofd- en eerste klasse. Punten tellen en de onderste twee parturen van de hoofdklasse degraderen naar de eerste klasse en, omgekeerd, de bovenste twee van de eerste klasse gaan naar de hoofdklasse. En de beoordeling van (de prestaties van) de kaatsers komt weer in handen van een sterke, onafhankelijke Technische Commissie (de mannen hebben al een lijst met namen).

Prachtig systeem. Werkt als een tierelier, iedereen snapt het en het past bij de aard en omvang van het kaatsen. Voor de volledige uitwerking kan altijd nog een beroep worden gedaan op de uitvinders van dit systeem, oud-voorzitter Sake Saakstra en oud-hoofdbestuurslid Willem de Haan. Ik zou zeggen: Doen. Direct! Maar zo eenvoudig ligt het niet bij het hoofdbestuur, want de ranking is toch een beetje heilig in bestuurlijke kringen. Maar goed: het plan ligt er nu in ieder geval. Er wordt over gesproken.

De liefhebbers komen met meer. Hele praktische dingen. Zoals het opgeven van de parturen voor de verscheidene partijen. 'Hoeft niet meer', zeggen de mannen. Je staat op die lijst, dat weet iedereen. Pas wanneer je niet kunt, dan moet je je even afmelden. Prima! Dat voorkomt 'Witmarsumer toestanden'. Kaatsvereniging Pim Mulier moest het vorig jaar op zijn grote kaatspartij doen zonder de PC-winnaars, omdat Bauke Triemstra vergeten was het partuur op te geven. Eeuwig zonde natuurlijk.

De liefhebbers willen ook het bijloten weer in ere herstellen (dus niet meer door vragen) én willen de verdeling tussen 'vrije formatie'-partijen en 'door elkaar loten'-partijen ander hebben. Die verdeling is nu 24 'vrije formatie'-partijen om 5 'door elkaar loten'-partijen. De liefhebbers willen naar een verdeling van 20 om 10. Dat is goed nieuws voor de 'mindere goden', die nu veel meer kans krijgen om op het hoogste niveau ook eens succesvol te zijn. Werkt stimulerend.

Verder willen de liefhebbers wat doen aan het inslaan op het wedstrijdveld. Moet veel korter (of helemaal niet) dan nu in de praktijk gebeurt. Tijdenlang zit het publiek nu naar niets te kijken. Geen goede zaak. Actie op het veld! En dat scheelt bij elke partij al snel vijf minuten. Bij 10 parturen (9 partijen) is dat ongeveer een uur tijdwinst! En kortere wedstrijden, dat wil de KNKB toch ook? Snel invoeren dus die maatregel.

En zo zijn er nog meer ideeën, bijvoorbeeld over verschillende kleuren ballen, een emmer met ballen op de boppe (doorkaatsen bliksem, niet wachten op die ene bal) en andere hele praktische, vlot in te voeren ideeën. Een mooi initiatief van de liefhebbers, dat vraag om, waar dat kan, snelle, concrete uitwerking en invoering. Het liefst nog voor dit seizoen.

De stemming is positief, dus ik ben optimistisch. En een eerste concrete stap kan al worden gezet op de AV van donderdag. Als Wigle denkt: deze bijeenkomst gaat wel heel snel, geef dan even het woord aan Johan Okkinga en laat hem vertellen over de ideeën van hem en zijn maten. Dan komt er beweging. Dan is iedereen bijgepraat. En daar is zo'n AV immers voor bedoeld, toch?"

Trefwoorden: 
kaatsen KNKB
(advertinsje)