Onderhoud en bomenkap bij de Grote Wielen

13 mrt 2018 - 17:01

It Fryske Gea voert groot onderhoud uit bij de Grote Wielen. Om diverse dieren wat meer de ruimte te geven, gaan veel bomen in de omgeving tegen de vlakte. Vogels zoals ganzen, eenden en grutto's kunnen eigenlijk niet zonder het grote, vlakke en waterrijke gebied.

Daarnaast is het voor beschermde dieren, zoals de porseleinhoen en de woelmuis, essentieel om in een open gebied te leven. De werkzaamheden zijn nu een week aan de gang en moeten over twee dagen klaar zijn. Dan begint namelijk het broedseizoen voor de vogels.

(advertinsje)