Wethouder overleeft motie van afkeuring om Blokhuispoort

08 mrt 2018 - 06:33

Wethouder Henk Deinum heeft een motie van afkeuring overleefd in het debat over de verbouwing van de Blokhuispoort in Leeuwarden. De motie werd ingediend door de partijen Lijst 058 en VVD. Ze vinden dat Deinum is tekortgeschoten in het informeren van de raad. Hij had de raad eerder en actiever moeten informeren over de ontstane tekorten. De motie haalde het niet. Deinum kreeg de steun van de coalitiepartijen en enkele oppositiepartijen.

De indieners van de motie vallen vooral over één vergadering. Op 14 februari is de raad in het geheim bijgepraat over tekorten bij de verbouwing door exploitant BOEi. Er was 22 miljoen euro begroot, zo vertelde wethouder Henk Deinum daar, en er dreigde nu een tekort van 1,2 miljoen euro.

Budget

Een dag later maakte het Friesch Dagblad bekend dat er maar een budget was van 19,2 miljoen euro. Een bedrag dat al eerder bekend was bij de betrokken partijen. Volgens Deinum ging het in die vergadering over het budget zoals dat in 2014 bij het begin van de verbouwing is afgesproken met BOEi. Otto van der Galiën van Lijst 058 en Harry Bevers van de VVD bestrijden dat. Volgens Bevers is er gepraat over 'de stand van zaken herbestemming Blokhuispoort'. Dat heeft volgens de VVD'er niets te maken met wat Deinum nu zegt.

Spijt

Deinum moest wel door het stof. Aan het begin van de vergadering zei hij dat hij spijt heeft van alle ophef die is ontstaan. Dat heeft volgens hem grote invloed gehad op iedereen die is betrokken bij de verbouwing van de Blokhuispoort. Ook zei hij op aandringen van ChristenUnie-voorman Frits Rijpma dat hij spijt heeft van de slechte communicatie met de gemeenteraad. Hij betreurt de motie van afkeuring, maar blijft bij zijn verklaring dat hij de raad niet bewust verkeerd heeft geïnformeerd. Deinum zegt ook dat het de gemeente geen geld heeft gekost.

Tekort

Het draait allemaal om het tekort dat is ontstaan bij de verbouwing van de Blokhuispoort. Ontwikkelaar BOEi komt 5,6 miljoen euro tekort. 4,4 miljoen voor al het meerwerk dat al is gedaan, en 1,2 miljoen voor het afmaken van het werk dat nog moet gebeuren. Het gaat dan onder andere om de kapel en de luchtbehandelingsinstallatie bij podium Asteriks.

Binnenkort komt BOEi met een plan van aanpak. Wethouder Henk Deinum heeft het volste vertrouwen dat alle zaken die nu nog niet klaar zijn, dan wel worden afgemaakt.

(advertinsje)
(advertinsje)