Rijkswaterstaat onderzoekt zwerfafval in de Waddenzee

07 mrt 2018 - 11:25

Op drie plaatsen in de Waddenzee is woensdag een onderzoek begonnen naar het afval dat aangespoeld is. Ook wordt gekeken wat het precies is. In drie fasen, winter, zomer en najaar wordt op drie onbewoonde plekken in de Waddenzee onderzoek gedaan. Op elke plek wordt nauwkeurig handmatig geteld hoeveel zwerfafval waar op het strand ligt. Van ieder gevonden stuk wordt gekeken waar dit mogelijk van afkomstig is.

Het gaat om de Zuiderduintjes bij Rottumeroog, het eiland Griend en de Steenplaat bij Vlieland. Op deze locaties zorgt de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee voor de aanvoer van zwerfafval, en niet de mens.

Het onderzoek houdt nadrukkelijk rekening met de aanwezige fauna in het gebied. Zo vallen de onderzoeksperioden buiten het broedseizoen van vogels en het geboorteseizoen van gewone en grijze zeehonden. Daarnaast wordt voldoende afstand gehouden tot rustende vogels en zeehonden.

Voor het afvalonderzoek bestaan internationale regels: de OSPAR richtlijnen. Dit maakt het ook mogelijk om te onderzoeken of de algemeen aangenomen theorie klopt dat de meeste vervuiling op het wad afkomstig is uit de Noordzee en met vloed de Waddenzee in komt. Het is voor het eerst dat er ook voor de Waddenzee een dergelijk onderzoeksprotocol is ontwikkeld.

Trefwoorden: 
Waddenzee zwerfafval onderzoek
(advertinsje)
(advertinsje)