"Ganzen hebben geen negatief effect op kwaliteit natuur"

06 mrt 2018 - 10:04

It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân nemen geen extra maatregelen tegen ganzen in natuurgebieden. Uit een studie in opdracht van de drie instanties blijkt dat ganzen geen negatief effect hebben op de kwaliteit van de natuur. De overwinterende ganzen kunnen ook geen kwaad, wat de waterkwaliteit en de stand van de weidevogels betreft.

In moerasgebieden met legakkers en petgaten wordt wel veel vegetatie vertrapt en dat is een serieus probleem, dat moet worden aangepakt. Verder zeggen de instanties dat er nog veel onduidelijk is en nader moet worden onderzocht. Dan gaat het onder andere om het effect dat de mest van de ganzen heeft op de waterkwaliteit in moerasgebieden.

(advertinsje)
(advertinsje)