De dag van de moedertaal: verschillende talen verzameld

21 feb 2018 - 20:34

Op de internationale dag van de moedertaal is Miranda Werkman de hele dag op pad geweest door de provincie om allemaal verschillende talen te 'verzamelen'. Ze was bij een drietalige school in Oosterbierum, sprak met tolken van Vluchtelingenwerk en met Roemeense studenten aan de Hotelschool van Stenden in Leeuwarden. Ook leerde een Fries jongetje hoe hij in het Arabisch moet tellen. Door deze dag krijg je respect en begrip voor elkaars taal. Onderzoeker Lysbeth Jongbloed ontdekte dat Friezen in het buitenland meer Fries gebruiken dan voorheen, dat komt met name door internet en sociale media.

20 talen

Op het antwoordapparaat konden mensen de zin "Lopen, zoeken waar ik heen zal gaan. Voelen dat ik overal wel wil zijn, maar altijd weer thuis zal komen" inspreken. Dat werd in twintig talen gedaan: Fries, Leeuwarders, Spaans, Gronings, Papiaments, Indonesisch, Bildts, Zweeds, Pools, Mahabar, Tygrinja, Arabisch, Frans, Stellingwerfs, Roemeens, Chinees, Amelanders, Snekers, Harlingers en Duits.

Favoriete woord

Ook deden we een oproep op Facebook om uw favoriete woord in uw moedertaal te achterhalen. Er kwamen veel reacties op. De meeste reacties waren in het Fries. De Friese woorden die genoemd werden waren: sykhelje (ademen), knoffelich (onhandig), krebintich (stijf), opsokkebalje (opzouten), potferjanhinnekont (potjandorie), skytskoarje (aarzelen), bargebiten (problemen), sabeare (zogenaamd), bjusterbaarlik (bijzonder), earrebarre (ooievaar), omkoal (sukkel), amerijke (ogenblikje), bolbjirken (luidruchtig) en poppeslok (kraamvisite). Er kwam één Bildts woord binnen: maisy (meisje dus).

Trefwoorden: 
dag van de moedertaal
(Advertentie)
(Advertentie)