Statenleden bezorgd over Friese lessen op basisscholen

21 feb 2018 - 19:18

De provincie moet kritisch beoordelen of de miljoenen die aan Friese lessen in het basisonderwijs worden gegeven wel goed worden besteed. Dat vindt fractievoorzitter Avine Fokkens van de VVD in de Provinciale Staten.Uit onderzoek van NHL/Stenden bleek dat maar op 28% van de 412 basisscholen in Fryslân de kwaliteit van de Friese lessen hoog genoeg is. Het onderzoek werd in opdracht van de provincie gedaan. Drie op de vier scholen schieten tekort bij het schrijven, lezen en luisteren.

Gedeputeerde Poepjes zegt dat het in de toekomst absoluut zal verbeteren. Een kritisch onderzoek van de onderwijsinspectie uit 2010 geldt als 'nulmeting'. Daarna zijn volgens Poepjes zaken zoals het leerlingvolgsysteem opgepakt. Inmiddels is dit systeem verplicht. "Het is moeilijk, omdat de problematiek per school verschilt. Zo is er op de ene school een tekort aan Friese docenten en willen de ouders op een andere school eigenlijk geen Friese lessen voor hun kind", aldus Poepjes.

Trefwoorden: 
onderwijs fries
(advertinsje)
(advertinsje)