Hoe betrek je dorpsbewoners weer bij de lokale politiek?

08 feb 2018 - 19:28

Hoe kun je als dorp de stem van de inwoners polsen, en goede besluiten nemen die voor iedereen acceptabel zijn? De vereniging van dorpsbelangen van Feanwâlden/Feanwâldsterwâl heeft al jaren moeite met het vinden van nieuwe (bestuurs)leden, dus hoe weet je dan wat er in het dorp speelt en waar precies behoefte aan is? Taken van gemeenten vloeien steeds vaker naar de mensen zelf toe. Als de gemeente wil weten wat er precies leeft, benaderen ze daarom vaak het plaatselijk belang. Maar vertegenwoordigt het bestuur van zo'n dorpsbelang anno 2018 werkelijk nog de wensen van alle inwoners, als het grootste deel van het dorp geen lid is?

Invloed

''Mensen doen mee aan lokale politiek als ze invloed hebben. Ik denk dat de invloed voor de burger op zaken in de directe omgeving niet goed geregeld is. Daarom haken mensen af'', zegt Aije Klaren, penningmeester van dorpsbelang Feanwâlden. Samen met Feanwâldsterwâl is Feanwâlden nu al een tijd bezig met het zoeken naar nieuwe vormen van lokale democratie. Woensdag was er voor de tweede keer een bijeenkomst in Feanwâlden om antwoord te krijgen op deze zoektocht.

Klaren: ''Als je mensen invloed geeft op de belangen, dan komen ze wel. Wij denken dat je burgers meer invloed moet geven. Maar als er meer mensen zijn die wat te zeggen hebben, moeten ze daar met elkaar wel kunnen uitkomen. Bij de bijeenkomsten die wij organiseren, gaan wij in op al deze zaken. Het einddoel is het creëren van een nieuwe methode voor lokaal draagvlak.''

Oplossingen voor iedereen

Bij het besluiten over zaken moet volgens Klaren niet alleen maar worden gekeken naar wat het grootste gedeelte van de mensen vindt. ''Als iemand een inhoudelijk bezwaar heeft tegen een oplossing, dan is het eigenlijk geen goede oplossing. Daarom moeten oplossingen worden gezocht die recht kunnen doen aan alle belangen. Dat is mooier dan wanneer het grootste deel voor is, en de rest pech heeft.''

Alle dorpen

De problematiek in Feanwâlden is niet uniek. ''Eigenlijk speelt deze problematiek in alle dorpen van Fryslân'', zegt Jaap Koen Bijma, adviseur bij Doarpswurk. Hij heeft wel een idee wat de oorzaak is voor dat taken van de overheid vaker overvloeien naar de burgers: ''We komen steeds vaker zelf met eigen initiatieven. Maar dan komen we een systeem tegen dat daar niet voor is ingericht. Voor de uitvoering van die ideeën zijn namelijk vrijwilligers nodig om ze uit te voeren. Daarom moeten we dus een systeem vinden om hiermee om te gaan. Feanwâlden is daar nu mee bezig. En andere dorpen ook.''

(Advertentie)
(Advertentie)