Kamervragen over vuurtorenwachter Nicolette van Berkel

25 jan 2018 - 16:29

Tweede Kamerlid Evin Ozutok van GroenLinks heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de kwestie over vuurtorenwachter Nicolette van Berkel van Terschelling. De vuurtorenwachter heeft een conflict met Rijkswaterstaat over het terugkrijgen van haar baan. Van Berkel zit inmiddels zo'n twee jaar thuis, nadat ze melding deed van pesterijen op het werk. Van Berkel is momenteel nationaal nieuws en er wordt in talkshows en actualiteitenrubrieken veel over haar zaak gepraat.

Pesterij op de werkvloer

Kamerlid Ozutok heeft de kwestie aangegrepen om de staatssecretaris een aantal vragen te stellen over protocollen en bescherming van mensen op de werkvloer. Ze wil onder andere weten of een second opinion door de staatssecretaris als wenselijk wordt gezien, en of het onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft ingesteld wel echt onafhankelijk is. De arbeidsinspectie zou volgens haar ook een grotere rol moeten spelen bij situaties waarbij pesten aan de orde is. Volgens het Kamerlid ontvangt ze naar aanleiding van Nicolettes verhaal heel veel reacties en komt pesten veel voor.

Moedig

Ze vindt het moedig van de vuurtorenwachter dat ze met haar verhaal naar buiten komt, maar wil met de vragen de staatssecretaris 'triggeren' het bredere probleem van pesten op het werk beter aan te pakken. De overheid zou volgens Ozutok een voorbeeldrol moeten hebben, maar er blijkt uit onderzoek dat juist bij de overheid veel wordt gepest. Daarover stelt het GroenLinks-Kamerlid ook vragen.

Rol Rijkswaterstaat

De rol van Rijkswaterstaat moet volgens haar door de staatssecretaris goed worden bekeken. Ozutok: "Hebben ze tijdig, adequaat en deskundig gehandeld? Daarop wil ik een antwoord van de staatssecretaris."

Extern onderzoek

Rijkswaterstaat zegt dat er intussen twee onderzoeken zijn geweest en dat er op dit moment een derde, onafhankelijk, onderzoek gaande is. Van Berkel heeft het bevel gekregen om aan dit derde onderzoek mee te werken. De planning is dat dit 1 april klaar moet zijn. Van Berkel weigert echter mee te werken aan dit onderzoek. Ze vindt de onderzoekscommissie niet onafhankelijk. Rijkswaterstaat blijft erbij dat het wel een onafhankelijk onderzoek is en eist van Van Berkel dat ze eraan meewerkt. Ze is intussen genezen verklaard en kan ontslag krijgen als ze weigert om aan het onderzoek mee te werken.

Statement Rijkswaterstaat:

"Sinds de spanningen op de Brandaris zich openbaarden, heeft Rijkswaterstaat zich ingezet voor een oplossing. Inmiddels loopt het derde onderzoek. Eind 2016 is opdracht gegeven voor een eerste extern onderzoek, dat niet tot een oplossing leidde. Inmiddels loopt na een tussenadvies van Bas Eenhoorn (burgemeester Amstelveen) het derde onafhankelijke onderzoek, dat naar verwachting 1 april gereed zal zijn.

De onafhankelijke onderzoekscommissie bestaat uit drie zeer ervaren en deskundige onderzoekers op het gebied van omgangsvormen op de werkvloer. Voorzitter is de heer mr. S.B. (Sam) Boelens. De andere leden (een psycholoog/seksuoloog en een jurist) zijn onderzoekers van het bureau Bezemer Kuiper & Schubad.

De onderzoeksopdracht is vast te stellen welke feiten ten grondslag liggen aan de spanningen die zijn ontstaan op de Brandaris en die te wegen.

De heer Boelens is een expert op het gebied van onderzoek naar geschillen op de werkvloer. Hij is extern voorzitter van de Bezwarencommissie personele aangelegenheden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van het ministerie van IenW. Ook is hij voorzitter van de commissie personele aangelegenheden van de Algemene Rekenkamer."

(Advertentie)
(Advertentie)