Bezwaar Vogelbescherming tegen ganzenafschotplan provincie

25 jan 2018 - 12:38

De Vogelbescherming maakt bezwaar tegen het besluit van de provincie, om jaarlijks tweehonderdduizend ganzen af te schieten. Provinciale Staten gingen woensdagavond akkoord met een wijziging van het faunabeheerplan, waarmee het mogelijk wordt gemaakt de ganzen een halfuur voor zonsopgang af te schieten. De Vogelbescherming vindt dat kwalijk, omdat de vogels dan van hun slaapplaatsen naar de foerageergebied vliegen.

Volgens de organisatie leidt dit tot onnodig afschot van de ganzen, en daarom zal er bezwaar worden gemaakt tegen de wijziging. De provincie keurde afgelopen maand het faunabeheerplan voor ganzen goed. Doel is om de schade, die de vogels veroorzaken voor de landbouw, te beperken.

(advertinsje)