"Meer duidelijkheid over geluidshinder Nij Hiddum-Houw"

25 jan 2018 - 11:47
Foto: Omrop Fryslân

In het milieueffectrapport voor windpark Nij Hiddum-Houw bij de kop van de Afsluitdijk moet duidelijker aangegeven worden hoe de geluidshinder bepaald en beoordeeld is. Dat zegt de commissie voor de Milieu Effect Rapportage. Het is de bedoeling dat er negen windmolens komen van elk tweehonderd meter hoog. In het milieueffectrapport zijn drie alternatieven onderzocht. Die verschillen van elkaar in aantal turbines, de ashoogte en de rotor-diameter van de turbines. Op grond van de vergelijking is gekozen voor het kleinste aantal en de hoogste turbines.

Niet veel verschil

De alternatieven zouden wat geluidshinder betreft niet erg van elkaar verschillen. De commissie vindt het onduidelijk op welke informatie die conclusie is gebaseerd. Zo is het onduidelijk welke opstellingen zijn vergeleken, hoe groot de verschillen bij een lagere geluidsbelasting zijn en of het verplaatsen van turbines voor minder overlast zorgt.

In het milieueffectrapport moet hier informatie over komen, vindt de commissie. De provincie en de gemeente zullen hier nu mee aan de slag.

(advertinsje)
(advertinsje)