Opening LF2018: verhalen in winterwarme sfeer

24 jan 2018 - 12:30

Het jaar 2018 is net begonnen en de officiële opening van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad komt steeds dichterbij. Op zaterdag 27 januari staat de officiële opening met het koninklijk paar op het programma. Maar voor het zover is, is op vrijdagavond 26 januari het eerste evenement: '2018verhalen'. Om 19.00 uur moet de oude traditie van de Winterjûnenocht weer nieuw leven krijgen.

De traditie van de Winterjûnenocht komt uit de 19e eeuw en vindt z'n oorsprong bij het duo Waling Dykstra (1821-1914) en Tsjibbe Gearts van der Meulen (1824-1906). De avonden die beide mannen met anderen organiseerden onder de originele naam "de Winterjûnenocht", ontwikkelden zich in enkele jaren tot een nagelnieuw genre, dat tot 1920 door heel Fryslân te vinden was. De voordrachtsavonden met schrijvers en artiesten waren met name tussen 1890 en 1895 populair.

In 2018 is het de bedoeling dat deze Winterjûnenocht terugkomt en dat de hele provincie meedoet aan het evenement. Ook deze keer zoeken mensen elkaar op in woonkamers en musea om verhalen te vertellen. Dit kunnen allerlei verhalen zijn: een spannende legende, een persoonlijke voordracht of bijvoorbeeld een verhaal over het monument of een bijzonder erfstuk.

Tatoeage

Sargon Riadh (23 jaar) is een van de verhalenvertellers. Zijn verhaal gaat over zijn tatoeage. Hij komt uit Irak en woont in het asielzoekerscentrum in St.-Annaparochie. Op zijn borst heeft hij de god van de zon laten zetten. In 2014 vernielde terreurgroep IS gebouwen van de oude beschaving, met het idee om die beschaving de geschiedenis uit te schrijven. "Maar door de tatoeage geef ik aan dat ze zo iets nooit kunnen stoppen. Het oude Mesopotamië bestaat in ons." Hoewel hij zelf atheïst is, heeft hij voor dit religieuze symbool gekozen als vertegenwoordiging van de oude Mesopotamische cultuur.

Tanker

Jessica de Haan uit Grou stelt haar huis ook open. Aan de hand van een schilderij van een tanker, de 'Chevron Nederland', vertelt ze over haar leven, dat ze als pasgetrouwde vrouw met haar man de wereld rondvoer op de grote vaart. In 1972 trouwde ze. De eerste reis ging naar Kaapstad. "Ik herinner me nog dat we een tunnel inliepen en dat er aan de ene kant een bord stond met "nie blank nie" en aan de andere kant met "nie zwart nie". Wij vonden dat heel raar." De reis duurde in totaal zo'n zeven maanden. "Ondertussen zijn we drie keer verhuisd. Dit schilderij is altijd meeverhuisd en hangt al dertig jaar in de woonkamer bij ons aan de wand. En volgend jaar zijn we alweer 45 jaar getrouwd."

Waar kun je naartoe?

Er zijn tientallen locaties en verhalen om uit te kiezen op deze eerste Winterjûnenocht. De online redactie van Omrop Fryslân heeft een overzicht gemaakt van alle locaties waar je op 26 januari (gratis) naartoe kunt om weg te dromen of om iets op te steken.

Akkrum, Aldeleie, Allingawier, Bears, Blauwhuis, Bolsward, Buitenpost, Burdaard, Burgum, Damwâld, Deinum, Dokkum, Delfstrahuizen, Drachten, Ee, Earnewâld, Easterein, Eastermar, Oosterwalde, Feanwâlden, Feinsum, Fochteloo, Friens, Franeker, Firdgum, Gorredijk, Grou, Gytsjerk, Hallum, Harkema, Harlingen, Heeg, Heerenveen, Hijum, Hollum, Holwerd, Houtigehage, Hindeloopen, IJlst, Jannum, Jelsum, Joure, Kimswerd, Koarnjum, Kornwerderzand, Kollum, Langezwaag, Leeuwarden, Lemmer, Makkinga, Marrum, Marsum, Moddergat, Nes, Nij Beets, Nijeberkoop, Nieuwehorne, Noardburgum, Noordwolde, Ureterp, Oranjewoud, Oudebildtzijl, Oudemirdum, Ouwsterhaule, Pingjum, Rijs, Rinsumageast, Rottevalle, Sexbierum, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Schiermonnikoog, Sneek, Steggerda, Stiens, Sumar, Tjalleberd, Twijzel, Tytsjerk, Vlieland, Workum, Warstiens, Warten, West-Terschelling, Westergeest, Wijnaldum, Wolvega, Wommels, Wijnjewoude, Witmarsum en Ysbrechtum.

Volg het bij de Omrop!

Lukt het je om welke reden dan ook niet om op vrijdagavond naar een verhalenverteller te gaan? Geen nood! Omrop Fryslân is live bij het evenement. Verslaggevers doen vanuit vijf verschillende plekken in de provincie verslag van het evenement en laten je door middel van een livestream de verhalen meebeleven. Ze zijn onder andere te vinden in de Watertoren van Sneek, in het Earmhûs Museum in Warten en op een bijzondere locatie tussen Egypte en Frankrijk. De livestream van Omrop Fryslân begint om 20.00 uur en is te vinden op de website, app en Facebookpagina van de Omrop.

(Advertentie)
(Advertentie)