Geschiedeniscanon voor alle Friese dorpen en steden online

19 jan 2018 - 20:13

Alle Friese dorpen en steden hebben vanaf vrijdag de mogelijkheid om een canon over de eigen geschiedenis online te zetten. De website www.dorpscanon.nl werd vrijdag in Jirnsum online gezet door dorpsman Foppe de Haan. Het project begint met de canons van 42 dorpen en een stad, Bolsward. De eerste dorpen die bij wijze van pilot al online staan zijn Achlum, Laaksum en Wommels.

Alle 422 dorpen en steden

Initiatiefnemers Bauke Folkertsma en Johan Wagenaar hebben als doel om na verloop van tijd alle 422 dorpen en steden van Fryslân een eigen online canon te geven. Het is de bedoeling dat plaatselijke commissies uit de dorpen zelf informatie aanleveren en teksten schrijven. De redactie van de website en een panel van deskundigen kan helpen bij het toetsen van die informatie. De website moet zoveel mogelijk in drie talen beschikbaar zijn. In het Fries, Nederlands en Engels, maar ook met ruimte voor streektalen zoals het Bildts en Stellingwerfs.

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Dit jaar wordt met de dorpscanon begonnen in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het project wordt gesteund door de provincie Fryslân en de gemeente Opsterland. De dorpen hoeven zelf geen financiële bijdrage te leveren. De nieuwe stichting Fryslâns Ferline moet ervoor zorgen dat het nieuwe platform tot in de lengte der dagen blijft bestaan. De presentatie in Jirnsum trok tientallen nieuwsgierigen. Daar waren ook vertegenwoordigers bij van dorpen en steden die plannen hebben om binnenkort een dorpscanon te maken.

Trefwoorden: 
Dorpscanon
(advertinsje)
(advertinsje)