Opknapbeurt voor Fogelsangh State in Veenklooster

08 jan 2018 - 13:02

Het landgoed Fogelsangh State in Veenklooster krijgt een subsidie van ruim 77.000 euro van de provincie voor restauratie. Dat is volgens de eigenaren hard nodig. Het park is bijna tweehonderd jaar geleden aangelegd door de beroemde tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. De restauratie is daarom ook van historisch belang. De ijskelder, hermitage, theekoepel en de houten schuur in het park worden onder andere opgeknapt. Graaf Freddy d'Ansembourg is met zijn vrouw barones Livia van Harinxma thoe Slooten de eigenaar van het monumentale Fogelsangh State. Sinds de bouw in 1646 is het van particulieren geweest.

Fogelsangh State is een opengesteld particulier landgoed, maar mag zich sinds vorige zomer een volwaardig museum noemen. Het landgoed voldoet nu aan de landelijke eisen van het museumregister. Daarvoor is een jaar lang intensief gewerkt aan de collectie, de klimaateisen en de luchtvochtigheid. Fogelsangh State is blij met de erkenning en trots op de betrokken medewerkers. Een kleine groep vrijwilligers werkt bij het museum, terwijl er steeds meer bezoekers komen.

(Advertentie)
(Advertentie)