Gebruikers Waddenzee moeten duurzamer werken

18 des 2017 - 07:48

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) streeft naar een duurzamer gebruik van de Waddenzee. Daarvoor komen overheden, natuurorganisatie en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar. Samen willen ze het werelderfgoed als natuurgebied sterker en veerkrachtiger maken voor mens en natuur.

Een van de initiatieven van de projectgroep is om te kijken naar de veerdiensten die van levensbelang zijn voor de Waddeneilanden. Verschillende partijen hebben gekeken naar de kansen die er liggen voor een duurzame bereikbaarheid van het Waddengebied in de toekomst. Daarbij zijn vele kansen vastgesteld, zoals minder uitstoot van veerboten, het scheiden van vracht- en personenverkeer en een loket voor het vervoer inclusief op de eilanden zelf.

(advertinsje)
(advertinsje)