Verbouwd gemeentehuis Waadhoeke in Franeker opgeleverd

08 des 2017 - 19:58

Het verbouwde gemeentehuis in Franeker van de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke is vandaag bouwkundig opgeleverd. Burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel, architect Hylko Zwart en aannemers tekenden het Procesverbaal van Oplevering. De gemeente Franekeradeel is daarmee nu officieel weer eigenaar van het gebouw.

Ondertussen gaan de werkzaamheden en het inrichten van het gebouw stevig door, want vanaf 1 januari 2018 moeten de ambtenaars en het college van de nieuwe gemeente Waadhoeke aan het werk in het gebouw.

Waadhoeke is een fusiegemeente van Franekeradeel, It Bilt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel. Volgende week maakt commissaris van de Koning Arno Brok bekend wie de nieuwe burgemeester van Waadhoeke wordt. Dat zal in ieder geval niet iemand zijn van de vier zittende burgemeesters. Om ook de medewerkers het gevoel te geven dat iedereen van de gemeente een nieuwe start zal maken, werken de ambtenaars van Franekeradeel zolang dat nodig is nog in noodgebouwen naast het gemeentehuis.

(Advertentie)
(Advertentie)