Enquête onder inwoners Balk: nieuwbouw of renovatie in dorp

08 des 2017 - 15:06
Foto: Jan Dirk de Haan

Nieuwbouw op twee plekken of renovatie van bestaande voorzieningen. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder de Balksters naar wat er met het onderdak voor sociaal culturele voorzieningen, sport en onderwijs in het dorp moet gebeuren. Van de 166 mensen die zijn ondervraagd, zijn 48 voor nieuwbouw van een kindercentrum bij basisschool De Bolster en een sportcultuurcentrum bij het Haskeplein. Het scenario waarbij alle voorzieningen worden opgeknapt, kreeg één stem minder. Wel is duidelijk dat er voor nieuwbouw op één plek geen draagvlak is.

Plaatselijk Belang Balk Vooruit en de gemeente De Fryske Marren gaan de uitkomsten van de enquête bespreken met de leidinggevenden van de betrokken instanties.

Trefwoorden: 
Balk nieuwbouw
(Advertentie)
(Advertentie)