Provincie adviseert Rijk: geen toename gas- en zoutwinning

05 des 2017 - 22:49

De hogere zeespiegels mogen niet meespelen als argument voor gaswinning bij Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Dat advies geeft het college van Gedeputeerde Staten aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gaswinbedrijven willen meer gaswinning onder het Wad. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt of dat kan worden toegestaan. Daarom heeft het ministerie de provincie Fryslân om advies gevraagd. Gas- en zoutwinbedrijven vinden dat de minder hoge zeespiegelverhoging een argument is om meer naar gas en zout te kunnen boren.

De provincie vindt het vreemd dat uitgegaan wordt van een lagere zeespiegelstijging. ''Gelet op het belang van de Waddenzee als waardevol ecosysteem en Werelderfgoedgebied, vinden wij het onwenselijk dat de plannen tot meer gebruiksruimte voor gaswinning leiden. Wat ons betreft zou er sprake moeten zijn van op z'n minst een stand-still,'' schrijft de provincie in het advies aan Den Haag.

Dinsdag werd duidelijk dat het smelten van het ijs op voornamelijk de Zuidpool een veel snellere zeespiegelverhoging kan veroorzaken, dan eerder werd gedacht. Zo kan de zeespiegel in tachtig jaar tijd met 1.80 meter omhoog gaan. In de Noordzee zou dat 1.50 meter zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Natuurorganisaties hebben bezwaar aangetekend tegen de vergunning die de NAM gekregen heeft van het ministerie, om gas onder het Wad weg te halen. Dat gebeurt vanaf de locaties in Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Volgens de natuurorganisaties zal de natuur schade ondervinden van de verzakking van de grond door de gaswinning, en zullen er mogelijk kleine aardbevingen volgen.

Trefwoorden: 
gaswinning
(advertinsje)
(advertinsje)