Welke invloed heeft Romeins recht gehad op de Friese taal?

05 des 2017 - 21:48

Er komt een onderzoek naar het Friese recht. De Vrije Universiteit Amsterdam en de Fryske Akademy gaan in samenwerking met elkaar onderzoeken, hoeveel invloed het Romeins en kerkelijk recht hebben gehad op het Oudfriese recht. En op de ontwikkeling van de Friese taal en het handelen van de inwoners van Fryslân. Dan gaat het om de periode 1200-1500. De provincie heeft ruim twee ton beschikbaar gesteld voor het onderzoek.

Fryslân was van oudsher onafhankelijk en had eigen rechtsregels, opgesteld in de Oudfriese taal. Toen Fryslân in 1498 haar zelfstandigheid kwijtraakte, en onder het bestuur van Georg van Saksen kwam, mochten de Friezen kiezen: Saksisch recht of Romeins recht. Ze kozen Romeins recht. Het kerkelijk recht liet ook zijn invloed gelden. Met die vreemde invloeden kwamen nieuwe woorden binnen, en ook nieuwe regels.

Een van de vragen die de onderzoekers willen beantwoorden is: in hoeverre is het recht voor Fryslân identiteitsbepalend geweest? Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is niet eerder onderzocht, wat de effecten zijn van het recht op onder andere taalontwikkeling. ''De resultaten kunnen een nieuw licht laten schijnen op de ontwikkeling van Fryslân en de Friese taal'', zegt de gedeputeerde.

Trefwoorden: 
Fries recht
(Advertentie)
(Advertentie)