Miljoenen voor veenweidegebied

01 des 2017 - 16:26
Foto: Omrop Fryslân

De komende twee jaar wordt er bijna 8 miljoen euro geïnvesteerd in het veenweidegebied. Volgens de provincie is deze investering nodig om het gebied in de toekomst leefbaar te houden voor boeren, bewoners en bezoekers. In de Veenweidevisie staan maatregelen om verdere bodemneergang te vertragen.

​Voor de landbouw wordt ingezet op nieuwe technieken en meer samenwerking tussen boeren. Als voorbeeld geldt hier de aanpak in het gebied Aldeboarn-De Deelen. Daar wordt gewerkt aan flexibel peilbeheer en er wordt een proef gedaan met het beheren van het waterpeil in de sloten. De provincie werkt nog aan een visie op het beleid voor na 2019.


(Advertentie)
(Advertentie)