Komen er zonneparken in Friese zandwinputten?

21 nov 2017 - 21:32
Foto: ANP

De provincie Fryslân wil onderzoek doen naar Friese zandwinputten en dan vooral naar het waterige gedeelte van die putten. Het idee is om op het water zonneparken aan te leggen. De provincie wil weten of dit mogelijk is. Gedeputeerde Staten wil de Verordening Ruimte daarvoor aanpassen, en die wijziging voorleggen aan Provinciale Staten. Er mogen alleen zonneparken komen op plaatsen waar aan de natuur geen verdere schade kan worden berokkend, zegt de provincie. Er zouden al initiatieven zijn voor dergelijke zonneparken op zandwinlocaties.

Gedeputeerde Staten wil in de verordening niet opnemen dat kleine windturbines 15 meter hoog kunnen worden. De norm blijft gelijk aan de nu geldende 10 meter.

(advertinsje)
(advertinsje)