Rechtbank komt donderdag met uitspraak over Nij Hiddum-Houw

08 nov 2017 - 19:11

De Leeuwarder rechtbank zal donderdag besluiten of de provincie Fryslân wel of niet door kan gaan met de procedure voor de realisatie van windpark Nij Hiddum-Houw bij de kop van de Afsluitdijk. De provincie wil de plannen voor negen windturbines met een tophoogte van meer dan 200 meter vrijdag 10 november voorleggen en de plannen doorzetten. Stichting 'Hou Fryslân Mooi' vindt dat de inspraak over het windpark niet goed is gegaan. De stichting eiste daarom woensdag in een kort geding dat de provincie de procedure voor Hiddum-Houw meteen stillegt. Hou Fryslân Mooi wil in de tussentijd een alternatief plan voor Hiddum-Houw maken dat net zoveel megawatts oplevert en meer draagvlak heeft bij de bevolking van Súdwest-Fryslân. Volgens de provincie Fryslân is er geen tijd voor vanwege de verplichting van het Rijk om uiterlijk in 2020 435 megawatts aan groene energie te produceren.

Hou Fryslân Mooi en de provincie Fryslân waren het bij de kortgedingrechter over bijna niets eens. Hou Fryslân Mooi is erg teleurgesteld over de inspraak bij de provincie en zegt dat die ook in strijd is met Europese richtlijnen. Volgens Hou Fryslân Mooi was het plan voor Nij Hiddum-Houw al 'besloten en in beton gegoten' en had de speciaal ingestelde 'Omgevingsadviesraad' niets meer in te brengen.

De provincie Fryslân ontkent dat. Volgens de provincie is er juist over windenergie veel meer inspraak dan de provincie wettelijk verplicht is. De provincie wijst daarom de vordering van Hou Fryslân Mooi nadrukkelijk van de hand. Ook vindt de provincie dat de eis van Hou Fryslân Mooi niet ontvankelijk moet worden verklaard. Zaken die met overheidsprocedures te maken hebben horen thuis bij de bestuursrechter of bij de Raad van State, niet bij de burgerlijke kortgedingrechter, is de provincie van mening.

De rechtbankpresident deelde aan het einde van de zitting mee dat hij - vanwege de grote tijdsdruk - donderdag al zal bepalen of de provincie wel of niet door mag gaan met de voorbereidingen voor windpark Nij Hiddum-Houw. Dat gebeurt mogelijk in de vorm van een tussenvonnis, dat later gevolgd wordt door een meer definitieve uitspraak.

De uitspraak levert volgens deskundigen in ieder geval interessante jurisprudentie op, want in Nederland is nog niet eerder door burgers geprobeerd om plannen voor windparken op deze wijze - en met deze argumenten - bij te stellen.

(advertinsje)
(advertinsje)