Vertalers nieuwe bijbel denken om 'genderperspectief'

02 nov 2017 - 17:35

In de nieuwe Friese Bijbelvertaling houden vertalers rekening met het 'genderperspectief'. Waar het kan, worden woorden als 'zoon' op een andere manier vertaald, want soms betekent dat woord in de Bijbelse context niet letterlijk zoon. De aanpassing wordt dan bijvoorbeeld 'zoon en dochter'. Het moet de nieuwe Friese vertaling herkenbaarder maken voor alle groepen.

Volgens vertaler en dominee Liuwe Westra wordt het tijd voor een nieuwe Friese vertaling. De oude is van 1978. Westra is de afgelopen tijd bezig geweest met het vertalen van Mattheüs. Die uitgave met de naam "Lokkich binne jimme" verschijnt begin volgend jaar. Daarmee wil Stifting Fryske Bibel foar de Ienentweintichste Ieu aansluiten bij het jaar van Culturele Hoofdstad 2018. Met het gebruiken van hedendaagse taal moet de Bijbel ook toegankelijk worden voor alle Friezen.

Het doel is om de komende tijd ook de rest van de Bijbel te vertalen. Daarvoor is ongeveer een miljoen euro nodig. Dat geld is er nu nog niet. Als alles lukt, moet de nieuwe Friese vertaling over een jaar of vijf klaar zijn.

Trefwoorden: 
bijbel Friese vertaling
(Advertentie)
(Advertentie)