Aangepaste NAM-studie maximale daling Waddenzeebodem

30 okt 2017 - 17:00
Foto: Remco de Vries

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft een verbeterde studie naar de effecten van de gaswinning in de Waddenzee op tijd ingeleverd. Het Staatstoezicht op de Mijnen vond het stuk, dat eerder was ingeleverd, onder de maat. De NAM riskeerde een dwangsom van maximaal drie miljoen euro als ze voor 1 november niet met een verbeterde versie zou komen. Het nieuwe stuk moet nog worden goedgekeurd door het Staatstoezicht op de Mijnen.

Met de eerdere versie kon de bodemdaling op langere termijn niet worden voorspeld. Daarom kon ook niet worden bepaald of de daling binnen de vastgestelde grenzen blijft. De daling kan deels teniet worden gedaan door nieuwe afzetting van zand of klei. Dat is nu wel meegenomen in het onderzoek. Dat betekent dat de bodemdaling door gaswinning bij de Zoutkamperlaag niet meer dan 5 mm per jaar mag bedragen en bij het Pinkegat niet meer dan 6 mm.

Als de uitkomsten van de nieuwe studie aangeven dat de effecten van gaswinning over langere tijd negatief of onzeker zijn, kan de minister de winning aanpassen of stopzetten.

Trefwoorden: 
NAM gaswinning
(Advertentie)
(Advertentie)