Zorgen over de plannen voor grote peilverhoging IJsselmeer

23 okt 2017 - 08:28

Het Fryske Gea heeft grote zorgen over de voorgenomen verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer. In 2021 moet het waterpeil met 20 centimeter omhoog gebracht zijn, dat wil het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het meer dient dan als watervoorraad voor droge tijden. Dit betekent ook dat een eventuele voorjaarsstorm het buitendijkse land veel makkelijker zou kunnen overstromen. Dit zou ten koste gaan van de vogels die er dan broeden.

Om dat te voorkomen wordt door het Fryske Gea samengewerkt met de provincie en de betrokken gemeenten. De komende maanden wordt door de provincie bekeken welke plannen betaalbaar en realistisch zijn. Om de vogels te beschermen wordt gedacht aan de aanleg van vluchtplaatsen. In de Workumerwaard proberen ze bijvoorbeeld de kust weer wat op te schuiven in de richting van het meer. In de afgelopen jaren is er op die plaats zeer veel kust afgeslagen. Door ook oude sloten aan te pakken, en walkanten te versterken kan worden voorkomen dat het land onder water komt te staan.

Met deze maatregel kan de peilverhoging wel goed uitpakken, denkt Chris Bakker van het Fryske Gea. "Als dit goed gedaan wordt, dan groeien de zandbanken met de stijging van het water mee. Dat geeft de natuur ook weer ruimte." Er is veel werk te verzetten om de peilverhoging van het IJsselmeer en de daaropvolgende natuurbescherming mogelijk te maken. Zo worden onder andere de Markerwadden aangelegd in de Markerwaard. En wordt er bij de Afsluitdijk gewerkt aan de aanleg van de vismigratierivier.

(advertinsje)
(advertinsje)