Overleg over huisvesting van kasarbeiders in Berltsum

19 okt 2017 - 19:16

Uitzendbureau VZM uit Bleiswijk zal de komende weken met de gemeente Menameradiel overleggen over de onrust die is ontstaan in Berltsum. VZM wil ongeveer honderd buitenlandse uitzendkrachten - zogenaamde kasarbeiders - bij elkaar huisvesten in veertien nieuwe gezinswoningen in nieuwbouwwijk De Pôlle.

De andere bewoners, voornamelijk jonge huishoudens, zijn erg geschrokken van die plannen. Zij vinden het geen goed idee om een grote groep uitzendkrachten in een blok tussen de jonge gezinnen te plaatsen. Sommige bewoners voelen zich 'besodemieterd' omdat ze hier niet over zijn geïnformeerd toen ze een huis in de nieuwbouwwijk kochten.

VZM wil nu met de gemeente en het dorp bespreken wat ze kunnen doen aan de grootste bezwaren tegen het plan. Woordvoerder Ruud Kok van VZM wil nog niets kwijt over de manier waarop hij de bewoners tegemoet wil komen, maar zegt dat hij de bezwaren zeer serieus neemt.

'Eerder informeren'

Burgemeester Theunis Piersma van Menameradiel is kritisch over de gang van zaken. Hij vindt dat de projectontwikkelaars en bouwbedrijf Lont de andere kopers en buurtbewoners veel eerder had moeten informeren. Ook vraagt Piersma zich af of het wel in het bestemmingsplan past om groepen uitzendkrachten onder te brengen in eengezinswoningen.

Eind november komt er een tweede informatieavond over de huisvesting van buitenlandse uitzendkrachten. Dan moet ook duidelijk worden waar de eventuele aanpassingen in het plan uit bestaan.

(Advertentie)
(Advertentie)