Gezondsheidsmonitor: Friezen vaker eenzaam en depressief

17 okt 2017 - 10:31

Friezen zijn vaker eenzaam en depressief. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor van de GGD Fryslân over 2016. GGD Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de gezondheid van de Friese bevolking van 19 jaar en ouder. Onderzoekster Marijke Teeuw geeft een toelichting.

Hoe kan het dat wij een grotere kans hebben om depressief te worden?

"Dat geldt vooral voor de leeftijd 19-35 jaar. Het onderwerp heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media, zoals de burn-out. Het kan zijn dat er daarom minder een taboe op rust en mensen het vaker durven te zeggen. De moeilijke jaren met crisis, zorgen over geld en werk, kunnen nog doorwerken." Het aantal Friezen met een verhoogde kans op depressie is wat toegenomen in vergelijking met 2012. Twee op de vijf Friezen loopt een matig tot hoog risico op een depressie. Zes procent van de Friezen heeft wel eens aan zelfmoord gedacht. Bij jongere mensen is dat acht procent. Bij mensen die geen werk hebben of niet kunnen werken is dat twintig procent.

En hoe zit het met eenzaamheid?

"We hebben het niet alleen over ouderen. Het speelt bij alle leeftijden, vooral de emotionele eenzaamheid: de behoefte om een hechte band met elkaar te hebben. Sociale eenzaamheid komt vooral bij ouderen voor. Ze moeten langer thuis blijven wonen, families wonen verder weg."

Bijna een op de tien Friezen is erg eenzaam: 43 procent van de Friezen is sociaal eenzaam en 28 procent emotioneel eenzaam. Hoe hoger opgeleid, hoe minder eenzaam de mensen zijn.

Hoe zit het met de lichamelijke gezondheid van de Friezen?

"Een op de vijf Friezen rookt. Dat is wel minder geworden, op de groep van 19-35 jaar na."

Een op de tien Friezen drinkt teveel alcohol. In de leeftijdsgroep van 50 tot 75 zitten de meeste drinkers. Bijna een op de tien Friezen is een zware drinker, de meesten zijn te vinden in de groep tussen 19 en 35 jaar.

En hoe zit het met overgewicht?

"Meer dan de helft van de Friezen is te zwaar. Het goede nieuws is dat dit aantal nu stabiel blijft. De groei is er nu uit. Maar het blijft een groot probleem, want heel veel gezondheidsklachten hebben te maken met overgewicht."

Ruim een derde heeft matig overgewicht en ruim een tiende obesitas. Mannen zijn vaker te zwaar dan vrouwen, maar bij vrouwen komt obesitas vaker voor. Friezen lopen daarmee gelijk op met de rest van Nederland. Het percentage is niet veranderd in vergelijking met vier jaar geleden.

Zijn de Friezen niet heel gezond?

"Nee, dat valt mee. De Friezen voelen zich in alle gevallen wel heel gezond: 4 op de 5. Ook scoort Fryslân gemiddeld wel beter dan de rest van Nederland."

Over het algemeen zijn Friezen tevreden met hun leven, 94 procent geeft dat aan. Vier op de vijf Friezen ervaart de gezondheid als (heel) goed. In vergelijking met het landelijke gemiddelde zijn Friezen veel positiever. Het meest positief is de groep tussen de 19 en 35 jaar. Mensen met een lage opleiding en zonder werk zijn minder positief over hun gezondheid.

Voor de gezondheidsmonitor zijn ruim 30.000 mensen uitgenodigd. Er kwam een respons op van 43 procent, dat komt neer op 13.419 reacties. Net wat meer vrouwen (55 procent) dan mannen (45 procent) hebben gereageerd. Het vorige onderzoek is in 2012 uitgevoerd. De resultaten zijn representatief en geven een dwarsdoorsnede van de gezondheidssituatie van de Friese bevolking. De informatie wordt gebruikt om beleid te maken. Het onderzoek is voor gemeenten uitgesplitst. Gemeenten hebben een grotere taak gekregen en kunnen met de uitkomsten bijvoorbeeld met de eenzaamheid aan het werk. De GGD heeft een signaleringsfunctie.

(advertinsje)
(advertinsje)