Hou Friesland Mooi neemt geen deel aan adviserend windpark

06 okt 2017 - 23:24

Stichting Hou Friesland Mooi wil niet langer deelnemen aan de omgevings-adviesraad voor het windpark Nij Hiddum Houw bij de kop van de Afsluitdijk. Dat liet de stichting gisteren in een brief aan de adviesraad weten. De adviesraad moet ervoor zorgen dat de omgeving betrokken wordt bij de realisatie van het windmolenpark.

Volgens Hou Friesland Mooi loopt de planning binnen de adviesraad echter niet soepel en heeft de stichting het gevoel dat alleen de inbreng van provincie en initiatiefnemers gewicht heeft. Eerder stapte het dorpsbelang van Witmarsum ook al uit het overleg.

''De gang van zaken in de omgevings-adviesraad ademt bovendien een sfeer van belangenbehartiging van de initiatiefnemers en politiek'', schrijft voorzitter Annemieke Reitsma van stichting Hou Friesland Mooi. ''Met de belangen van de omwonenden wordt weinig tot geen rekening gehouden.''

(Advertentie)
(Advertentie)