Bezwaar Sis Tsiis tegen provincie afgewezen

05 okt 2017 - 17:15

De bezwaarschriftencommissie heeft donderdag het bezwaar dat de actiegroep Sis Tsiis tegen de provincie Fryslân had ingediend, afgewezen. Sis Tsiis is het er niet mee eens dat scholen worden vrijgesteld om les te geven in het vak Fries, dat een verplicht vak is. Sis Tsiis vindt dat het krijgen van onderwijs in de moedertaal een mensenrecht is.

De commissie heeft het bezwaar niet ontvankelijk verklaard omdat het een beleidsmaatregel is en die kan niet op deze wijze worden aangevochten. Bovendien kwam het bezwaar volgens de commissie te laat binnen. De bezwaartermijn is zes weken, terwijl de beleidsmaatregel al van 2015 is.

Sis Tsiis legt zich er niet bij neer en gaat op 19 oktober in gesprek met gedeputeerde Sietske Poepjes. Ook sluit Sis Tsiis niet uit dat er verdere juridische stappen worden gezet. De zitting van de bezwaarschriftencommissie werd bijgewoond door zeventien activisten en sympathisanten fan Sis Tsiis. Het college van Gedeputeerde Staten werd vertegenwoordigd door drie ambtenaren.

(Advertentie)
(Advertentie)