VIDEO:Jan Arendz en Marijke Geertsma doen stuk over Bokwerd

02 okt 2017 - 13:44

Jan Arendz en Marijke Geertsma komen met het toneelstuk 'Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018', dat deze week in première gaat. Het stuk gaat erover dat Leeuwarden een zootje van culturele hoofdstad heeft gemaakt en daarom moet Bokwerd het van de 'Hoofdplaats' overnemen om het wel tot een succes te maken.

Arendz en Geertsma spelen beide verschillende rollen die het bestuur van Plaatselijk Belang van Bokwerd vormen. In de Friestalige voorstelling praten ze ook veel 'Bokwerders', een vreemd soort van naar het Nederlands vertaald Fries met veel 'frisismen', zoals 'dat kun je van denken wel hebben', 'voor meester opslaat', 'gaarzit' en 'er is geld bij de ruis'.

Het stuk is gebaseerd op de stukjes van schrijver en journalist Rink van der Velde over de bedachte plaats Bokwerd die in de Leeuwarder Courant stonden in de jaren 1970 en 1980. Bonne Stienstra heeft het stuk geschreven.

(advertinsje)
(advertinsje)