Extra geld beschikbaar voor wensen omwonenden De Skieding

27 sep 2017 - 19:15
Ferkear op De Skieding (N358) - Foto: Provinsje Fryslân

De provincie stelt extra geld beschikbaar voor de aanpassing van de weg De Skieding, de N358. Het extra geld kan worden gebruikt voor het invullen van de wensen van bewoners, bijvoorbeeld of ze wel of niet een aansluiting willen op de nieuwe weg. De komende tijd wordt onderzocht wat de wensen van de omwonenden precies zijn. Pas daarna kan de provincie een bedrag vaststellen.

De Skieding loopt van Surhuisterveen naar de A7 en moet breder worden gemaakt. Op de weg wordt hard gereden en het is daardoor voor omwonenden lastig om de weg op te komen met de auto. De provincie wil nu gaan kijken waar op- en afritten kunnen worden gecombineerd. Met het extra geld wordt tegemoetgekomen aan de wens van omwonenden. Die willen beslist geen parallelweg.

Voor de weg is al een basisbedrag van 5,7 miljoen euro beschikbaar. Dat wordt gebruikt voor het breder maken, de aanleg van ovondes en de aanpak van gevaarlijke bochten. Eerder werd ook gesproken over een bedrag van 2,4 miljoen euro extra voor aanvullende maatregelen, maar dat is ingetrokken omdat de provincie de wensen van de omwonenden mee wil nemen in het project. Het bedrag kan daardoor hoger of lager uitvallen, zo zegt provincie Fryslân.

Begin 2019 moet het werk aan de weg beginnen.

(Advertentie)
(Advertentie)