"Doe onderzoek naar wat Friezen van de zorg vinden"

27 sep 2017 - 15:56
Foto: omropfryslân, Joris Kalma

Er moet een groot en uitgebreid onderzoek komen naar wat de Friezen van de zorg vinden en of ze denken dat die zorg goed bereikbaar is. Een groot deel van de oppositiepartijen in Provinciale Staten wil zo duidelijk krijgen waar de knelpunten zitten. Alleen zo kan de provincie goed en fatsoenlijk beleid maken. Gedeputeerde Staten bekijkt momenteel wat er gedaan kan worden om de zorg in de provincie te verbeteren. Volgens de oppositiepartijen, zoals de PvdA en D66, wordt er niet goed geluisterd naar belangengroepen zoals de ouderenbonden. Gedeputeerde Michiel Schrier vindt de vraag naar het onderzoek sympathiek. Hij wil het Fries Sociaal en Cultureel Planbureau vragen dit inzichtelijk te maken. Ook wil hij de komende tijd laten zien wat de provincie allemaal heeft gedaan om de zorg in Fryslân te verbeteren.

Subsidie behouden

De oppositie pleit ook voor het behoud van een subsidie van 150.000 euro voor Zorgbelang Friesland. Die organisatie is van groot belang voor het behartigen van de belangen van de mensen die zorg nodig hebben. Zorgbelang Friesland speelt ook een grote rol bij het overleg tussen de negentig organisaties die de belangen van de patiënten behartigen. Als de geldstroom wordt stopgezet, kunnen die taken niet meer worden uitgevoerd.

Volgens gedeputeerde Michiel Schrier is er wel degelijk een taak voor Zorgbelang Friesland. De organisatie krijgt voortaan subsidie voor haar projecten.

(Advertentie)
(Advertentie)