Provincie wil meer weidevogelbeheer

21 sep 2017 - 16:02

De weidevogelstand stabiliseert in de Friese weilanden waar aan weidevogelbeheer wordt gedaan. Maar in de gewone landbouwgebieden gaat het een stuk slechter. Daar gaat de populatie nog altijd achteruit met 6 tot 19 procent. In die gebieden wordt te weinig rekening gehouden met nesten en jonge vogels. Die overleven dan vaak niet. De provincie wil daarom nog meer inzetten op het inpassen van weidevogelbeheer in de bedrijfsvoering.

Predatie

Predatie is ook nog altijd een probleem voor de weidevogels. Met name bunzingen jagen nog veel op de jonge vogels. Er is de afgelopen jaren veel ingezet op het terugdringen van predatie, bijvoorbeeld met ontheffingen om op vossen te jagen. Nu wordt er onderzoek gedaan naar hoe de bunzing uit de weidevogelgebieden geweerd kan worden.

Doelstelling

De doelstelling van de provincie is om in 2020 10.000 gruttoparen in de provincie te hebben. We zijn nu halverwege de periode en er zijn op dit moment 7.500 paren, zo blijkt uit de tussentijdse evaluatie. De provincie concludeert dat er de komende jaren extra inspanningen op alle vlakken moeten worden gedaan om de doelstelling de te halen.

(Advertentie)
(Advertentie)