"Nieuw kabinet laat niet lang meer op zich wachten"

19 sep 2017 - 21:18

Het nieuwe kabinet komt redelijk gauw. Wij zitten in de laatste fase en het einde is in zicht. Dat zegt fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie na de troonrede in Den Haag. Segers is blij dat de salarissen in het basisonderwijs omhoog gaan. De werkdruk daar is erg hoog en het is belangrijk werk. Op de vraag of in de troonrede ook een ChristenUnie-invloed te merken is, antwoord Segers in het Fries: "In lyts bytsje.". Maar dat zal pas te merken zijn in het nieuwe regeerakkoord waar de ChristenUnie ook aan meeschrijft, zegt Segers.

Fractievoorzitter van het CDA Sybrand van Haersma Buma (geboren Warkum) is het met Segers eens. Hij denkt ook dat het nieuwe kabinet er gauw komt. "Er wordt hard aan gewerkt. Het is nog niet klaar, maar wel heel ver. Dit is echt nog een troonrede van het oude kabinet", zegt Buma. "Er zitten geen CDA-invloeden in. Het gaat economisch beter, maar veel mensen hebben het gevoel dat dat aan hen voorbij gaat. Verder blijven er zorgen over radicalisering. Het nieuwe kabinet moet ervoor zorgen dat het beter gaat met de financiën, de veiligheid en de volksgezondheid."

"Geef de minima er ook wat bij"

Weinig elan, geen opgewonden toon, maar dat past ook wel bij de situatie. Zo karakteriseerde het Leeuwarder Tweede Kamerlid Isabelle Diks (GroenLinks) de troonrede. Toen het over de groeiende economie ging, hoopte ze dat de koning zou zeggen dat de koopkracht voor mensen met een laag inkomen of een uitkering erop vooruit zouden gaan. Maar hij zei dat het gelijk zou blijven. "Als we zien dat Nederland de rapst groeiende economie van West-Europa heeft, dan is het niet passend dat mensen met een laag inkomen er niet op vooruit gaan." Diks vindt het helemaal vreselijk dat er een hap wordt genomen uit het geld voor ontwikkelingssamenwerking.

Spannend

"Het is wel spannend om dit mee te maken met al die toeters en bellen", zegt het Leeuwarder Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) die zijn eerste troonrede meemaakte. "Er zat iemand voor mij die zei: "Ben jij hier stiekem niet te nuchter voor?" Nee hoor. Fryslân werd niet genoemd. Wel Groningen met de gasproblematiek. En ik vond dat de koning de goede toon aansloeg over de solidariteit met Sint Maarten."

Friese paarden

Theo Hiddema van de partij Forum voor Democratie en Fries-buiten-Fryslân vindt deze troonrede "net als alle andere troonredes, een beetje cliché. Veralgemeniseren en de boekhouding bijhouden." Hiddema wordt wel vrolijk van de Friese paarden voor de glazen koets. Hij heeft ze zelf niet gezien, maar "ze geven de zaak echt wat cachet."

Mede door "het aanpassingsvermogen, harde werken en de veerkracht" van de Nederlanders staat Nederland er nu veel beter voor dan toen het kabinet van VVD en PvdA in 2012 begon. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede die hij ieder jaar voorleest voordat de Miljoenennota bekend wordt gemaakt. De economie schrijft weer zwarte cijfers, alleen zouden meer mensen daarvan moeten profiteren. De miljoenennota wordt gepresenteerd op een moment dat het kabinet van VVD en PvdA demissionair is. Veel nieuws valt daarmee niet te verwachten.


Trefwoorden: 
troonrede
(Advertentie)
(Advertentie)