Gedeputeerde Staten positief over troonrede

19 sep 2017 - 16:46

Gedeputeerde Staten van Fryslân zien voldoende aanknopingspunten in de troonrede. De cijfers en de economische groei bieden mogelijkheden voor de ambities van de provincie, zoals de bouw van een sluis en een brug in de Afsluitdijk.

Het kabinet gaat verder met de uitvoering van het energie-akkoord en de verankering van het klimaatakkoord van Parijs. Dat past bij de Friese wensen huizen energieneutraal te maken. Gedeputeerde Staten zijn het met het kabinet eens dat zoveel mogelijk mensen moeten profiteren van de goede financiële situatie van het Rijk.

Fryslân werd niet genoemd in de troonrede. De provincie Groningen kwam wel ter sprake, in verband met een nationaal schadefonds voor inwoners die gedupeerd zijn door de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. Het Rijk wil zo'n fonds in het leven roepen.

(advertinsje)
(advertinsje)