Discussie over subsidievoorwaarden Schrieversronte

13 sep 2017 - 16:16
It Stellingwerfs folksliet; in útjefte fan de Stellingwarver Schrieversronte

De gemeenteraad van Ooststellingwerf is erg kritisch over de nieuwe wijze van financiering van de Stellingwerver Schrieversronte in Oldeberkoop. De provincie Fryslân heeft nieuwe eisen gepresenteerd aan de taalbevorderingsorganisatie. De provincie wil dat het geld voortaan minder naar vaste lasten zoals gebouw en huisvesting gaat en meer naar incidentele activiteiten op het gebied van taalbevordering. Om aan geld te komen moet de organisatie voortaan projecten indienen bij de provincie en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf.

De raad is misnoegd over het feit dat het college van Ooststellingwerf dit heeft besloten en daarbij de raad gepasseerd heeft. Volgens de PvdA kan zo'n beleidswijziging niet buiten de raad om genomen worden. De PvdA is bang dat de koerswijziging 'grote gevolgen' kan hebben voor de Schrieversronte en wil het nieuwe beleid daarom bespreken in de raad. Ook D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn kritisch over de nieuwe aanpak van de Schrieversronte. Volgens wethouder Rients de Boer is niet veel ruimte meer om de subsidiëring anders aan te pakken, omdat Ooststellingwerf dat in samenwerking met de provincie en Weststellingwerf doet. Het nieuwe beleid is ingezet door de Provincie Fryslân.

(Advertentie)
(Advertentie)