"Waarschuwen voor risico's van aardwarmte is terecht"

05 sep 2017 - 14:50

Het is een goeie zaak dat het Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor de risico's van aardwarmte. Dat zegt directeur Douwe Faber van het Friese energie-adviesbureau Ekwadraat.

Friese plannen

In Fryslân staan grote projecten op stapel waar aardwarmte een rol in speelt. Groentekweker Hartman in Seisbierrum is er al jaren mee bezig. Hartman wil de kassen ermee verwarmen. Bouwbedrijf Dijkstra Draisma heeft plannen voor een aardwarmtecentrale in Leeuwarden. Het nieuwe Cambuurstadion zou daar zijn energie vandaan moeten halen.

Risico's

Het Staatstoezicht op de Mijnen houdt projecten met aardwarmte goed in de gaten. Het vindt dat partijen die zich daarmee bezig houden teveel de nadruk leggen op de voordelen en te weinig melding maken van de risico's die verbonden zijn aan het winnen van warmte uit de grond.

Explosies

Zo kan de bodem of het drinkwater vervuild raken, er kan brand of een explosie ontstaan als er per ongeluk gas of olie aangeboord wordt, en mensen die bij de winning werken kunnen in aanraking komen met heet water, of met radioactiviteit die van nature in de bodem voorkomt.

Aardbevingen

Het Staatstoezicht adviseert om voorzichtig te zijn met het winnen van aardwarmte in gebieden waar aardbevingen voorkomen als gevolg van gaswinning, of op locaties die dicht bij actieve breuken in de diepe ondergrond liggen.

Bodemonderzoek

Directeur Faber van Ekwadraat is het eens met het Staatstoezicht op de Mijnen dat je niet moet proberen om aardwarmte te winnen waar dat niet verantwoord is. Maar volgens Faber is in Fryslân goed in kaart gebracht hoe de bodem eruit ziet. Zo kunnen risico's voorkomen worden.

Veiligheid

Innovatiemanager Folkert Linnemans van bouwbedrijf Dijkstra Draisma zegt dan veiligheid topprioriteit is bij het ontwikkelen van plannen voor bouwprojecten waar aardwarmte een rol in speelt. De bouwsector weet als geen ander hoe belangrijk de veiligheidsprotocollen zijn, want daar wordt al behoorlijk lang mee gewerkt. Dijkstra Draisma overlegt ook geregeld met het Staatstoezicht op de Mijnen over projecten met aardwarmte. Het is alleen maar goed dat het Staatstoezicht zo de nadruk legt op de veiligheid, zegt Linnemans.

(advertinsje)
(advertinsje)