Speciaal huis voor mensen met dementie en mantelzorgers

04 sep 2017 - 16:35

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Niet alleen patiënten zelf, ook de mensen om hen heen. Voor alle betrokkenen proberen de zogenaamde 'Odense-huizen' steun te bieden. In Leeuwarden werken de Kwadrantgroep, De Friesland Zorgverzekeraar en hogeschool Stenden samen in het Odensehuis, al draait dat nog in een proefjaar. De proef is begonnen in een gedeelde ruimte in Wijkcentrum Nijlân, maar sinds maandag zit het op een eigen locatie aan de Eebuurt.

"Het huis is bedoeld voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Het moet vooral een gezellige omgeving  zijn waar mensen op een laagdrempelige manier hun verhaal kwijt kunnen, een kopje koffie kunnen drinken of een spelletje kunnen doen", vertelt Niels Nijdam van het Odense-huis in Leeuwarden. De instelling werkt bovendien met studenten van de opleiding SPH op hogeschool Stenden die stage kunnen lopen in het Odensehuis. "Studenten worden onder meer ingezet voor het 'maatjesproject', dat kan ook bij mensen thuis plaatsvinden," zo vertelt projectleider Jinke Dros van het maatjesproject Kammeraat.

(advertinsje)
(advertinsje)