Lisdodden kweken tegen bodemdaling veenweidegebied

25 aug 2017 - 13:45

Een proefproject met de kweek van lisdodden in het Bûtefjild verloopt heel goed, zegt ecologisch adviesbureau Altenburg&Wymenga in Feanwâlden. Zij zijn er nu een jaar mee bezig bij Readtsjerk en de lisdodde groeit als kool. Het is een vorm van natte landbouw, daar is geen laag, maar hoog waterpeil voor nodig. En dat is goed voor veenweidegebieden. Door de lage waterpeilen van tegenwoordig komt er zuurstof bij het veen waardoor dat afbreekt. Dat betekent dat er veel CO2 vrijkomt; een gas dat verantwoordelijk is voor de klimaatveranderingen. Bovendien zakt de bodem. De kweek van gewassen die met de wortels in het water staan, heeft die problemen niet.

De komende tijd wordt er gekeken of de kweek van lisdodden nog efficiënter kan en of je er ook geld mee kan verdienen. Van de plant kan bijvoorbeeld isolatiemateriaal of veevoeder worden gemaakt.

(Advertentie)
(Advertentie)