Hendrik Kootstra uigeroepen tot Koning in Franeker

02 aug 2017 - 19:52
  • Ynterview mei Hendrik Kootstra
  • It winnende partoer wurdt huldige
  • Hendrik Kootstra waard kening fan de 164e PC
  • In muzikaal oersjoch fan "de dei dy't rekket oan wa't wy binne"

Hendrik Kootstra uit Minnertsga is woensdagavond op het Sjûkelân uitgeroepen tot Koning van de 164ste PC. In Franeker won hij met zijn teamgenoten Bauke Triemstra en Alle Jan Anema met 5-5 en 6-6 de belangrijkste kaatspartij van het jaar. In de finale werd afgerekend met het partuur van Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser. 

(advertinsje)