Geen confrontatie favorieten in eerste ronde 164e PC

31 jul 2017 - 20:25

De loting voor de 164ste PC in de Korenbeurs van Franeker heeft maandag geen confrontatie tussen de grootste favorieten opgeleverd. Wel heeft het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra, dat als grootste favoriet wordt gezien, op papier een tegenstander geloot waarmee ze het mogelijk moeilijk gaan krijgen. Zij moeten het in de eerste ronde opnemen tegen het sterke partuur Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra. Over deze partij ligt een schaduw. Het is nog onzeker of Bruinsma vanwege familieomstandigheden in actie kan komen. Hij wordt mogelijk vervangen door Jouke Bosje.

De winnaars van vorig jaar, Hans Wassenaar en Renze Pieter Hiemstra, nemen het met hun nieuwe teamgenoot Enno Kingma in de eerste ronde op tegen het partuur Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra, en Sjoerd de Jong. Fryslâns belangrijkste kaatswedstijd, de PC, is aanstaande woensdag, zoals altijd in Franeker. Omrop Fryslân besteedt de hele dag uitvoerig aandacht aan de PC, zowel op radio als op televisie.

<strong>De volledige loting</strong>

1. Bauke Triemstra 2. Elgar Boersma
Alle Jan Anema Bauke Dijkstra
Hendrik Kootstra Willem Heeringa
-
3. Johan Diertens 4. Durk Ennema
Hyltje Bosma Pieter van de Schoot
Steven de Bruin Laas Pieter van Straten
-
5. Hendrik Tolsma 6. Enno Kingma
Allard Hoekstra Renze Pieter Hiemstra
Sjoerd de Jong Hans Wassenaar
-
7. Peter van Zuiden 8. Johannes van der Veen
Kees van der Schoot Hendrik Jan van der Velde
Evert Pieter Tolsma Thomas van Zuiden
-
9. Gert-Anne van der Bos 10. Menno van Zwieten
Taeke Triemstra Hylke Bruinsma
Tjisse Steenstra Erwin Zijlstra
-
11. Marten Bergsma 12. Arnold Zijlstra
Dylan Drent Pieter Jan Plat
Patrick Scheepstra Haye Jan Nicolay
-
13. Jelte Pieter Dijkstra 14. Jelle Attema
Pier Piersma Jacob Klaas Haitsma
Jan Schurer Hillebrand Visser
-
15. Auke Boomsma 16. Wierd Baarda
Jelle Jaap Stiemsma Marco de Groot
Sip Jaap Bos Douwe Anema
-
Trefwoorden: 
PC loting
(advertinsje)
(advertinsje)