"Kringloopwijzer Friesland-Campina is niet duurzaam"

23 jul 2017 - 12:44

Veel boeren willen graag af van de sinds dit jaar verplichte 'kringloopwijzer' van zuivelcoöperatie Friesland-Campina. In die wijzer moeten boeren bijhouden wat er precies aan stoffen als fosfaat en nitraat omgaat op hun bedrijf. Alle melkveehouders moesten die kringloopwijzer dit voorjaar verplicht invullen, maar veel boeren kunnen niet goed met het systeem uit de voeten, zegt Foppe Nijboer uit Boelenslaan. Nijboer is voorzitter van Netwerk Grondig, een netwerk van extensieve melkveehouders.

Volgens voorzitter Nijboer is de kringloopwijzer van Friesland-Campina in strijd met de naam helemaal niet duurzaam, maar meer in het voordeel van intensieve bedrijven met een strontoverschot. Netwerk Grondig is daarom begonnen met een hantekeningenactie tegen het verplichte karakter van de kringloopwijzer. Die actie leverde in korte tijd al meer dan 500 handtekeningen op.

Behoorlijk kwaad


Foppe Nijboer kan zich 'behoorlijk kwaad' maken over het gebruik van de naam kringloopwijzer door de verenigde Nederlandse zuivelindustrie NZO. "Ik ben zelf al jaren bezig met de kringloopgedachte, maar de kringloopwijzer staat daar echt heel ver af." Netwerk Grondig bepleit een 'grondgebonden' landbouw, met boeren die alle stront kwijt kunnen op eigen land. Vooral die categorie boeren heeft volgens Nijboer grote problemen met de kringloopwijzer. Het probleem kan zo worden opgelost door deze boeren niet langer te verplichten om de kringloopwijzer in te vullen, maar het is maar de vraag oft de NZO dat wel wil.

Melk in gierkelder


Het verzet tegen de kringloopwijzer is tot nu toe het felst in Groningen. Boer Henk Gommer uit Zevenhuizen liet begin deze maand zijn melk zelfs weglopen in de gierkelder, omdat Friesland Campina zijn melk niet meer wilde ophalen. Gommer weigert uit principe de kringloopwijzer in te vullen. Hij vindt de kringloopwijzer overbodig. Medestanders en sympathisanten van Gommer hebben intussen bij Friesland Campina afgedwongen dat er binnenkort een extra districtsvergadering komt om over de zin en onzin van de verplichte kringloopwijzer te praten.

Trefwoorden: 
KringloopWijzer
(advertinsje)
(advertinsje)