Noordoost-Fryslân groeit tot 2025, daarna slaat krimp toe

17 jul 2017 - 19:43

De regio Noordoost-Fryslân groeit nog tot 2025. In de periode daarna zal de krimp toeslaan. Dat is de conclusie van de Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân. Die analyse is uitgevoerd door bureau KAW uit Groningen in opdracht van gemeenten, woningcorporaties, huurdersorganisaties en de provincie Fryslân. De regio staat nu al bekend als krimpgebied, maar dat geld voornamelijk voor het gebied boven Dokkum. In de toekomst krijgen ook de andere gemeenten in de regio meer met de krimp te maken.

Leefbaarheid

Gemeenten moeten daarom de komende jaren goed nadenken over hoe ze verder willen met het bouwen en slopen van woningen. Volgens Daniël Depenbrock van KAW is het niet meer van deze tijd om als dorp in een krimpregio meer huizen te bouwen. Je kunt beter kijken naar manieren om klaar te zijn voor de periode na 2025. Dat kan zijn door verpieterde panden op te knappen, te kijken naar welke voorzieningen in het dorp kunnen blijven of samen met inwoners te kijken naar wat het dorp nodig heeft.

Holwerd aan Zee

Ook wethouder Roelof Bos uit Dantumadeel zegt dat de krimp niet tegen te houden is. Volgens hem is het belangrijkste dat je de dorpen in het krimpgebied leefbaar moet houden. Daarvoor moeten de dorpen zelf in actie komen. Hij noemt Holwerd aan Zee als voorbeeld van hoe een dorp zelf de leefbaarheid op peil kan houden.

(advertinsje)
(advertinsje)