Kritetoneel Grou komt weer tot leven

08 jul 2017 - 20:54

Het Kritetoneel van Grou zal in januari 2018 weer voor het eerst in acht jaar een stuk opvoeren. De toneelvereniging had voorheen een grote naam en speelde in de toneelwedstrijd van Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) vaak om de hogere plaatsen. Spelers als Freark Smink en Klaasje Postma zijn hun carrières bij de Krite in Grou begonnen.

De voorbereidingen voor de nieuwe start zijn in volle gang. Het blijspel 'Bravo!!' van Haye van der Heyden, zal op 19 en 20 januari 2018 worden uitgevoerd bij restaurant Oan 't Wetter in Grou. Oud-Grouster Anja Steegstra heeft het stuk in het Fries vertaald en doet ook de regie. In september 2016 leek het er nog op dat Krite Grou, opgericht in 1875, zou ophouden te bestaan omdat er geen bestuursleden meer te vinden waren. Dat was de eer van de Grousters echter te na en in december kon een nieuw enthousiast bestuur van zeven mensen worden geïnstalleerd. De Krite Grou was gered.

Het nieuwe bestuur heeft inmiddels een cultureel programma voor de komende wintersport samengesteld met voorstellingen van J&M Teaterwurk (Bokwerd Culturele Hoofdplaats 2018), Achmea Culpa (Kredyt), Bauke van der Woude (koffieconcert) en een Friese filmavond met cineast Auke de Witte. Bovendien is het gelukt om de poot van de Krite weer nieuw leven in te blazen.

Trefwoorden: 
Grou Kritetoneel
(advertinsje)
(advertinsje)