Leeuwarden kan uitkeringen zonder het rijk niet betalen

12 jun 2017 - 22:05

Veel grote gemeentes in Nederland, waaronder Leeuwarden, vragen een extra bijdage van het rijk om de uitkeringen te kunnen betalen. De gemeentes gaan dit jaar af op een tekort van 270 miljoen euro, omdat er meer geld aan uitkeringen moet worden betaald dan waar op gerekend was. Voor Leeuwarden gaat het om ongeveer 3 miljoen.

Volgens wethouder Andries Ekhart van Leeuwarden is het tekort onder andere ontstaan, omdat mensen sneller dan voorheen in de bijstand terecht komen, omdat statushouders een uitkering krijgen en omdat de AOW naar 67 jaar verhoogd. Daardoor loopt de bijstand langer door. Onderzoek van een extern bureau wijst uit dat het tekort geen fout is van de gemeentes, maar het gevolg is van een te lage bijdrage van het rijk, zegt Ekhart.

De gemeentes bespreken het probleem deze week op het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG. Daar ligt een motie op tafel waarin het rijk om de extra 270 miljoen euro wordt gevraagd. Ekhart gaat ervan uit dat de motie met grote meerderheid wordt aangenomen. Hij hoopt dat het kabinet in de nieuwjaarsnota met een oplossing zal komen.

Trefwoorden: 
gemeente bijstand Rijk
(advertinsje)
(advertinsje)