"Bewegwijzering op Friese wegen moet beter"

08 jun 2017 - 22:38

De bewegwijzering langs de Friese wegen kan en moet veel beter. Dat zegt de statenfractie van het CDA. Mensen die hier niet zo vaak komen, kiezen nog wel eens voor oude, afgewaardeerde wegen in plaats van voor de Centrale As.

Meer plaatsen op de borden

Statenlid Wendy Zuidema uit Minnertsga pleit er ook voor om meer plaatsen op de borden aan te geven. Ze vind het bijvoorbeekd maar vreemd dat in Leeuwarden geen enkele wegwijzer te vinden is die naar Sneek wijst. De meeste Friezen weten Sneek zo wel te vinden, maar vreemdelingen of buitenlanders kunnen aan de borden langs de weg niet zien of ze nu het best via Bolsward, via Heerenveen of Harlingen kunnen rijden.

Niet over kleine weggetjes

Mensen die naar Schiermonnikoog willen, moeten al vanaf Heerenveen verwezen worden naar Drachten en naar de Centrale As. Volgens het CDA is het ook voor de verkeersveiligheid van groot belang om het beroepsverkeer over de hoofdroutes te sturen. Anders belanden de vrachtwagens mogelijk op kleine weggetjes die daar niet voor bedoeld zijn.

Het CDA vindt dat Gedeputeerde Staten zich moeten inspannen om meer verkeer over de hoofdwegen te sturen. Het CDA krijgt regelmatig klachten over onduidelijke bewegwijzering en zal Gedeputeerde Staten hierover ondervragen. Mevrouw Zuidema vindt dat de provincie er mee aan de slach moet. Ook lijkt het haar een goed idee om een meldpunt te openen waar weggebruikers terecht kunnen met klachten of suggesties.

(Advertentie)
(Advertentie)