Afvaloven REC krijgt geen hogere schoorsteen

31 Mei 2017 - 21:04

De schoorsteen van afvaloven REC in Harlingen wordt niet verhoogd. Volgens de verantwoordelijke werkgroep, met daarin onder andere Omrin, gemeente en provincie, is dit niet haalbaar. Er zijn te weinig argumenten en het ontbreekt aan draagvlak voor een hogere schoorsteen.

Het onderzoek naar de schoorsteen is een van de punten in het verbetertraject van de REC. Dit traject werd ingezet na de storing van oktober 2015, waarbij te hoge dioxinewaarden werden gemeten. Andere onderdelen van dat onderzoek waren de metingen van dioxine en zoutzuur en de communicatie over de afvaloven. Ook werd gekeken naar verbetering van het toezicht en handhaving. Volgens de werkgroep zijn alle verbeterpunten afgerond of in gang gezet.

Metingen

De dioxinemetingen krijgen een vervolg, tot in ieder geval augustus dit jaar. De metingen van het zoutzuur en het luchtkwaliteitsonderzoek zijn nog in volle gang. Uit voorlopige resultaten blijkt dat de luchtkwaliteit in Harlingen goed is.

Communicatie

De werkgroep heeft een nieuw communicatieprotocol ingesteld, met de verwachting dat de communicatie voortaan beter zal verlopen.

Technische verbeteringen

De technische verbeteringen aan de REC zijn bijna klaar. Zo is de opstartleiding buiten gebruik gesteld, is er een alarmering voor actief kooldosering aangebracht en is de besturing van een grote ventilator aangepast, waardoor deze minder snel uitvalt. Ook zijn er voorzieningen aangebracht om de installatie beter schoon te maken.

De REC is 19 mei jongstleden weer opgestart na een onderhoudsstop van drie weken.

(Advertentie)
(Advertentie)