Komst skatepark Grou blijft nog steeds vraagteken

30 Mei 2017 - 22:04

Is er nu wel of niet genoeg draagvlak voor het Play- en Skate Court in Grou? Het nog aan te leggen skatepark heeft volgens de initiatiefnemers de steun van tientallen instanties, verenigingen, scholen en ondernemers. Toch wil het college van b. en w. van de gemeente Leeuwarden een nieuw draagvlakonderzoek doen. De uitslag hiervan is bepalend voor het collegebesluit dat uiterlijk op 15 juli moet worden vastgesteld. Er staat een subsidie van 225.000 euro op het spel.

Antwoordkaart

Omwonenden en de jeugd in Grou krijgen een brief met antwoordkaart toegestuurd. Hierin kunnen ze aangeven of ze voor of tegen een nieuw skatepark zijn. "Het is dus heel belangrijk dat iedereen de antwoordkaart invult en terugstuurt," zo zegt voorzitter Gerard Frijling van de Stichting Play- en Skate Court. Het te bouwen park moet bestaan uit een veld dat kan worden gebruikt voor basketbal, korfbal en handbal, een skatebaan en een plek waar atletiek kan worden beoefend. Tot nu toe is er al 100.000 euro opgehaald voor het plan en het totale project kost 450.000 euro.

Positief

De stichting heeft eerder al bij het Mienskipsfûns een aanvraag gedaan voor subsidie. Die werd destijds afgewezen omdat er niet genoeg draagvlak zou zijn. De stichting had hierop bezwaar ingediend en heeft van de bezwarencommissie gelijk gekregen. Maar nu moet er dus alsnog een draagvlakonderzoek worden gedaan. De stichting blijft echter positief: "Wij hebben er alle vertrouwen in dat de uitslag positief zal uitpakken. Het draagvlak is immers al meerdere keren aangetoond."

(Advertentie)
(Advertentie)